Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Menu UA

Menu DE

Odpowiedni Ludzie

w Odpowiednim Czasie

 

 

pracodawcy

pracownicy

 

 

 

Solid Investment prowadzi pomoc i doradztwo w zakresie prawidłowego i legalnego zatrudnienia obcokrajowców oraz z zakresu przedłużania ich pobytu 

1. Dla pracodawców prowadzimy audyty legalności zatrudnienia

 Weryfikacja wiz, zezwoleń lub oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, weryfikacja zgodności umowy z zezwoleniem lub oświadczeniem o zamiarze powierzenia pracy, prawidłowości prowadzenia procedur legalizacyjnych.

2. Weryfikacja możliwości oraz sposobów zatrudnienia cudzoziemców

Świadczymy usługi consultingu i doradztwa w zakresie stwierdzenia możliwości zatrudnienia cudzoziemców, również z możliwością sprowadzenia pracowników ze wszystkich krajów, z pełną pomocą i nadzorem w przygotowaniu dokumentów do zatrudnienia u klienta.

3. Pomoc w załatwieniu spraw w urzędach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców

Pomagamy w uzyskiwaniu Zezwoleń na pracę różnego typu, dla obywateli różnych krajów, Zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz Zezwoleń na pobyt czasowy dla rodzin cudzoziemców. (Czas oczekiwania na zezwolenie 1 miesiąc, na oświadczenie 8 dni)

Zastępstwo przed organami administracji państwowej w postępowaniach administracyjnych dotyczących cudzoziemców. Za pełnomocnictwem prowadzimy w imieniu naszych klientów oraz cudzoziemców sprawy od początku do końca postępowania administracyjnego.

4. Przygotowanie do kontroli

Wspomagamy klientów w przygotowaniu się do kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU >>> TEL +48 511 938 332 lub +48 517 475 807

Oferujemy

Solid Logistics Sp. z o.o.rss

W tej kategorii nie ma żadnych ogłoszeń

Doświadczeni magazynierzy

Legalizacja pracy Ukraińców

Doświadczeni pracownicy z Ukrainy